Metra Blansko

Panelové prístroje
Rozvádzačové prístroje
Prevodníky - Prezentácia - Seismicita
(1) Prehľad
(2) Technické parametre
(3) Prevodné charakteristiky
(4) Objednavanie
(5) FAQ
 

Rozdelenie prevodníkov podľa spracovania veličín
(1) AC napätie                (6) Teplota
(2) AC prúd                    (7) výkon jalový
(3) DC napätrie              (8) výkonn činný
(4) DC prúd                    (9) fáze
(5) Frekvencia                (10) ostatné
                                      (11) Prevodníky napájané po výstupnej smyčce

Prístroje pre revízie a telekomunikácie
Kliešťové prístroje
Elektronický tachograf